Vizita e fundvitit në qytetin e Beogradit

Nga data 14 deri më 16 dhjetor, aktivistët e Qendrës “Livrit” ishin në një vizitë tre ditore në Beograd me qëllim të ri-afirmimit dhe thellimit të bashkëpunimit me miqtë dhe partnerët tanë vendor e ndërkombëtar. Gjatë vizitës, “Livrit” u takua me organizata me renome në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe minoriteteve si YiHR, […]

Vizita e Zv. Kryeminstres të Republikës së Kosovës

Në kuadër të vizitës së saj të parë në Luginë të Preshevës, Zv. Kryeministrja dhe Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës të Republikës së Kosovës, znj. Donika Gërvalla, vizitoi hapësirat e Qendrës Livrit. Aktivistët tanë, së bashku me përfaqësuesit e Zyrës për të Rinj shpalosën brengat e të rinjëve në komunën tonë si dhe […]

Visit of Deputy Prime Minister of the Republic of Kosovo

During her first visit in the Presheva Valley, The Deputy Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs and Diaspora of the Republic of Kosovo, Ms. Donika Gërvalla, visited the space of CC Livrit. Our activists, together with the representatives of the Preshevo Youth Office unfolded the concerns of our youth and discussed about the […]

Vizita e Trupit Koordinues të Qeverisë RS

Aktivistët tonë në hapësirat e Qendrës “Livrit” pritën Delegacionin e Shërbimit të Trupit Koordinues të Qeverisë së RS, me të cilët biseduam për historinë e themelimit të qendrës sonë, rreth aktiviteteve të realizuara deri më tani, si dhe planet dhe bashkëpunimet në të ardhmen. U dakorduam për një bashkëpunim konkret në të ardhmen, si dhe […]

Visit of the Coordination Body of the Government of the RS

Our activists in the spaces of the “Livrit” Center received the Delegation of the Coordination Body Service of the RS Government, with whom we talked about the history of the establishment of this Center, about the activities carried out so far, as well as plans and collaborations in it in the future. We agreed on […]

Vizita e Ambasadorit të OSBE-së në Serbi

Në vazhdën e takimeve të Shkëlqësisë së Tij Jan Braathu, ambasador i OSBE-së në Serbi, në komunat Preshevë dhe Bujanoc, patëm nderin që edhe ne ta kemi mysafir në Qendrën Kreative Livrit. Së bashku u dakorduam që vetëm me angazhimin e ndërsjelltë të gjitha palëve mund t’i zgjidhim të gjitha çështjet që na preukupojnë neve […]

Visit of the OSCE Ambassador in Serbia

Following the meetings of His Excellency Jan Braathu, OSCE Ambassador to Serbia, in the municipalities of Presevo and Bujanovac, we had the honor to have him as a guest at the Livrit Creative Center. Together we agreed that only with the mutual commitment of all parties can we solve all the issues that concern us […]

Vizita e Ambasadores së Britanisë në Serbi

Sot patëm nderin që të mirëpresim në qendrën tonë Ambasadoren e Britanisë në Serbi, Shkëlqësinë e Saj znj. Sian MacLeod, zyrtarin politik z. Vladan Avramović dhe kryetaren e Komunës së Preshevës, znj. Ardita Sinani. Shkëlqesisë së Saj i prezantuam idenë e themelimit të Livrit-it, konceptin e organizatës dhe aktivitetin tonë të deritanishëm, ku dhe diskutuam […]

Visit of the British Ambassador in Serbia

Today we had the honor of hosting in our center the British Ambassador in Serbia, Her Excellency Ms. Sian MacLeod, political officer Mr. Vladan Avramović, and the Mayor of the Municipality of Presheve, ms. Ardita Sinani. We introduced to Her Excellency the idea of founding “Livrit”, the concept of our organization and the activities we’ve done […]

Today Livrit had the opportunity to be part of LEAPin

Today Livrit had the opportunity to be part of LEAPin, the conference from Summit Croatia organized by LDA Balkan. The conference addressed a variety of topics, ranging from innovation, IT and modern technologies, entrepreneurship, career development and motivational stories. Viola Rrustemi from our team represented Livrit recounting our journey of success and at the same […]