Sot Livrit-i pat rastin të ishte pjesë e LEAPin

Sot Livrit-i pat rastin të ishte pjesë e LEAPin, konferencën nga Summit Croatia nën organizimin e LDA Balkan. Konferenca trajtoi tema të ndryshme, duke filluar nga inovacioni, IT dhe teknologjitë moderne, sipërmarrësinë, zhvillimin e karrierës dhe storiet motivuese. Viola Rrustemi nga ekipi jonë përfaqësoi Livritin duke rrëfyer rrugëtimin tonë të suksesit po njëkohësisht dhe avancimin e të rinjëve përmes projekteve të mundësuara në nivel rajonal dhe ndërkombëtar.