Kursi i gjuhës Sërbe nga “Iniciativat Qytetare” në Livrit

Sot, me sukses është përfunduar kursi i gjuhës serbe për të rinjët e komunitetit shqipëtar. Edhe një hap i rëndësishëm drejt avansimit personal dhe profesional të të rinjëve të komunës tonë. Faleminderojmë Iniciativat Qytetare që mundësuan realizimin e këtij kursit, duke shpresuar se muajve në vazhdim do të kemi edhe bashkëpunime tjera!
“Vlenë po aq sa gjuhë të huaja flet”