Vizita e përfaqësuesve të Ambasadës të Britanisë së Madhe në Serbi

Edhe një ditë e frytshme dhe mbresëlënëse për Livrit-in! Qendrën tonë krative e vizituan përfaqësuesit e Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar, gjegjësisht Vladan Avramavoć, Mia Marzuk dhe Uroš Mamić. Diskutuam rreth planeve dhe projekteve që i kemi të parapara, për të cilat na u dha mbështetje dhe inkurajim paraprak. Qëndroni të sigurt se jemi duke e përfaqësuar rininë preshevare në mënyrë dinjitoze.