Vizita e “Iniciativat Qytetare” në Livrit

Kënaqësi dhe privilegj i madh për anëtarët e Livrit-it të takojnë udhëheqësen e njërës prej organizatave më aktivite siç është Iniciativat Qytetare, gjegjësisht Maja Stojanović – aktivisten e denjë të të drejtave të njeriut dhe koordinatoren e programit Ksenia Nikic. Gjatë këtij takimi biseduam rreth barrierave dhe nevojave me të cilat ballafaqohemi. Po ashtu, u dakorduam që në një periudhë të afërt të nisim bashkëpunim konkret në fushën e avancimit dhe integrimit të të rinjëve në komunën tonë.