Vizita e dytë e përfaqësuesve të Ambasadës të Britanisë së Madhe në Serbi

Pas vizitës së parë, të impresionuar nga ideja dhe koncepti mbi të cilin Livriti funksionon, sot patëm kënaqësinë që të mirëpresim përfaqesuesit e Ambasadës Britanike në Beograd, kësaj rradhe bashkë me Shefen e Departamentit Politik, znj. Chantel Care.Në këtë takim, znj. Care mbajti një prezantim të shkurtër mbi jetën e saj, prejardhjen modeste nga një familje e klasës punëtore dhe rrugën drejt punës si diplomate e Mbretërisë së Bashkuar. Pastaj, u njoftuam më shumë rreth bursave “Chevening”, mundësitë dhe përparësitë që ofron kjo bursë dhe menyrën e aplikimit. Gjithashtu, na bënë thirrje që të rinjtë nga Lugina të aplikojnë sa më shumë.
https://www.chevening.org
Për fund, njejtë si herën e kaluar, edhe kësaj rradhe ata kontribuan me një shumë simbolike për qendrën tonë!