Vizitë studimore në qytetin e Beogradit

Fokusi ynë është të përmirësojmë, zhvillojmë dhe avancojmë rininë përmes punëtorive, aktiviteteve dhe projekteve me natyrë kulturore, artistike dhe edukativo-arsimore që zhvillohen në nivelin rajonal dhe ndërkombëtar. Kësaj rradhe duke bashkëpunuar me Gradjanske Inicijative organizata jonë iu ka mundësuar të riut Enes Kamberi pjesë e organizatës tonë të marrë pjesë në “Study visit – We live united” i cili u mbajt nga 25-30 Korrik 2021 në Beograd, ku morrën pjesë të rinj nga Presheva, Bujanoci, Vraja.