Livrit dhe “Grupa 484”

Vizituam hapësirat e një ndër organizatave joqeveritare më aktive në Serbi “Grupi 484”, dhe u njoftuam me punën e tyre në fushën e rinisë, avansimit arsimor, ndërkulturalizmit dhe përkrahjen e emigrantëve. U dakorduam që në një periudhë të afërt të fillojmë aksionet dhe idetë e përbashkëta në fushat të cilat na përkasin.