“Kartolina nga Jugu”

Kartolina nga Jugu, EP. 02
Në Preshevë, në njërin nga qytetet më të varfra në Serbi, të rinjtë nuk kanë shumë arsye për të besuar në njē ardhmëri të lumtur.
Disa shpërngulen në Kosovë, disa në Evropën Perëndimore. Për shumicën, këto janë udhëtime njëdrejtimëshe.
Ata që mbesin, ballafaqohen me mungesën e perspektivës dhe të çfarëdo lloj përkrahjeje në shoqëri.
Ky është tregimi rreth Livrit, organizata, e cila mundohet ta ndryshojë këtë gjendje.
Kjo seri e fotografive është pjesë e serisë PROMAJA, përmes së cilës duam t’ju paraqesim jetën e komuniteteve në Kosovë dhe Serbi.
Ndiqni tregimet tona! Ngo Aktiv, PEN – Peer Educators Network.

Kjo seri është financuar nga UKAID e Qeverisë së Britanisë së Madhe, megjithatë, pikëpamjet e shprehura në këtë seri nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht politikat zyrtare të qeverisë së Britanisë së Madhe.