Dita ndërkombëtare e të rinjëve në Livrit

Në ditën ndërkombëtare të të rinjëve, Livrit-i në mënyrë të suksesshme implementoi (realizoi) punëtorinë e ashtuquajtur “Një botë pa kufi dhe Presheva e ëndërruar.” Angazhimi i rëndësishëm i të rinjve, përpjekja, motivimi, mundësitë dhe kontributi ishin pikat kyçe të kësaj nate. Zërat e të rinjëve sapo filluan të ndëgjohen!
Gjithashtu, patëm kënaqësinë të kemi prezent përfaqësuesin e OSCE-së z. Kiron Reid gjatë gjithë punëtorisë në Livrit!